Авторски права
Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са обект на авторско право. Публикуваната информация е само за лично ползване. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, е задължително упоменаването на www.mdmcatering.com Моля, да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния и вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след дадено писмено съгласие от M.D.M.Catering – МИРО-2 ООД.

Лична информация
M.D.M.Catering гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

За повече информация можете да се обърнете на адрес: info@mdmcatering.com.